Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp Sơ cấp N8 2,818,000 ₫/tháng

Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp Sơ cấp N8

Điều kiện tiên quyết để tham gia khoá học Tiếng Nhật Trung Thượng Cấp N2
Vượt qua bài test trung cấp của trung tâm.
Hoặc, có chứng chỉ JLPT N3 không quá 1 năm, hoặc trình độ tương đương.
Mục tiêu của khoá học Tiếng Nhật Trung Thượng Cấp N2
Kiến thức: chương trình trung thượng cấp, ngữ pháp chương trình Trung thượng cấp, từ vựng và kanji ở trình độ Trung thượng cấp, luyện nghe theo từng kỹ năng của đề thi Trung thượng cấp.
Kỹ năng: làm quen với định dạng và phương thức giải quyết bài tập ở trình độ Trung thượng cấp.
Thái độ, chuyên cần: có quyết tâm lấy chứng chỉ JLPT N2, hoàn tất đủ các bài tập cũng như yêu cầu của khoá học, tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ trong toàn khoá học và các bài kiểm tra thường xuyên.
Tóm tắt nội dung khoá học Tiếng Nhật Trung Thượng Cấp N2
Ngữ pháp: 100 ~ 125 mẫu ngữ pháp trung thượng cấp
Từ vựng: hơn 600 từ vựng N2 với 12 bài đọc hiểu
Kanji: 200 chữ Kanji N2 và ôn tập lại 600 chữ Kanji sơ cấp
Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng các chuyên đề luyện nghe, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết các định dạng đề thi trong JLPT N2, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật. Nắm bắt được phương thức diễn đạt được câu của người Nhật.
Tài liệu học tập dùng cho khóa học Tiếng Nhật Trung Thượng Cấp N2
Giáo trình sử dụng chính là New Approach.
Sử dụng các giáo trình bổ trợ kỹ năng nghe, đọc, kanji và từ vựng.
Phương pháp giảng dạy sử dụng trong khóa học Tiếng Nhật Trung Thượng Cấp N2
Luyện tập từng kỹ năng riêng biệt đối với những định dạng của đề thi JLPT.
Làm quen kỹ năng giải đề thi nhanh, chính xác trong thời gian hạn chế và chịu áp lực.
Làm quen với ngữ pháp trình độ khó và phương thức diễn đạt trừu tượng của người Nhật.